۱۴۰۳/۰۴/۳۰

تعامل همه جانبه برای اجرای طرح راهداری زمستانه

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان در دیدار با رییس پلیس راه استان بر ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر پلیس راه و این اداره کل برای اجرای طرح راهداری زمستانه در سال جاری تاکید کرد.
تعامل همه جانبه برای اجرای طرح راهداری زمستانه
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان در دیدار با رییس پلیس راه استان بر ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر پلیس راه و این اداره کل برای اجرای طرح راهداری زمستانه در سال جاری تاکید کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید