۱۴۰۲/۰۷/۱۲

تسریع در اجرای پروژه های راهداری و راه روستایی شهرستان ماکو با مشارکت منطقه آزاد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از مشارکت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی و سازمان منطقه آزاد ماکو در پروژه های راهداری و راه روستایی شهرستان ماکو خبر داد.
تسریع در اجرای پروژه های راهداری و راه روستایی شهرستان ماکو با مشارکت منطقه آزاد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از مشارکت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی و سازمان منطقه آزاد ماکو در پروژه های راهداری و راه روستایی شهرستان ماکو خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها