۱۴۰۱/۰۹/۱۲

تردید «رئیس جمهور» و سکوت «رستم» برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی/ کارشناسان: «حمل و نقل» فدای «مسکن»؟

بازار نوشت:در حالی این روزها مجلسی ها اصرار بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی دارند که رئیسی در این مورد تردید دارد و هنوز اصراری برای تهیه لایحه ای در این خصوص ندارد.
تردید «رئیس جمهور» و سکوت «رستم» برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی/ کارشناسان: «حمل و نقل» فدای «مسکن»؟
بازار نوشت:در حالی این روزها مجلسی ها اصرار بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی دارند که رئیسی در این مورد تردید دارد و هنوز اصراری برای تهیه لایحه ای در این خصوص ندارد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید