۱۴۰۲/۰۷/۰۱

تاکید وزیر راه و شهرسازی بر ایجاد تحول بنیادین در حوزه ترانزیت

تاکید وزیر راه و شهرسازی بر ایجاد تحول بنیادین در حوزه ترانزیت
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم ایجاد تحول بنیادین در حوزه حمل و نقل، تحقق هدف ۲۰ میلیون تن ترانزیت برای سال جاری را قابل دستیابی خواند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟