۱۴۰۲/۰۷/۱۲

بیانیه ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس به منظور قدردانی از خدمات تلاشگران راهداری در ایام اربعین

عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان برای تشکر از خدمات تلاشگران راهداری و بخش حمل و نقل جاده ای در ایام اربعین را قرائت کرد. 
بیانیه ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس به منظور قدردانی از خدمات تلاشگران راهداری در ایام اربعین
عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان برای تشکر از خدمات تلاشگران راهداری و بخش حمل و نقل جاده ای در ایام اربعین را قرائت کرد. 

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها