۱۴۰۱/۰۹/۰۷

به روزرسانی سیستم های گرمایشی مدارس

مدیر آموزش و پرورش بروجرد گفت: با توجه به اهمیت برخوردار شدن مدارس از سیستم گرمایشی مناسب و کم خطر هم اکنون ۹۰ درصد مدارس شهری و روستایی بروجرد مجهز به شوفاژ است. نوشته به روزرسانی سیستم های گرمایشی مدارس اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
به روزرسانی سیستم های گرمایشی مدارس
سیستم گرمایش در مدارس

مدیر آموزش و پرورش بروجرد گفت: با توجه به اهمیت برخوردار شدن مدارس از سیستم گرمایشی مناسب و کم خطر هم اکنون ۹۰ درصد مدارس شهری و روستایی بروجرد مجهز به شوفاژ است.

نوشته به روزرسانی سیستم های گرمایشی مدارس اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید