۱۴۰۳/۰۴/۳۰

بهره مندی ۱۰۰ درصدی روستاهای تبریز از راه آسفالته تا پایان فصل کاری سال آینده

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تبریز گفت: با آسفالت ریزی راه دو روستای "مشیرآباد" و "کول لوک دره سی" تا پایان فصل کاری سال آینده، شهرستان تبریز در حوزه راه روستایی آسفالته، به بهره مندی ۱۰۰ درصدی خواهد رسید
بهره مندی ۱۰۰ درصدی روستاهای تبریز از راه آسفالته تا پایان فصل کاری سال آینده
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تبریز گفت: با آسفالت ریزی راه دو روستای "مشیرآباد" و "کول لوک دره سی" تا پایان فصل کاری سال آینده، شهرستان تبریز در حوزه راه روستایی آسفالته، به بهره مندی ۱۰۰ درصدی خواهد رسید

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید