۱۴۰۳/۰۴/۳۰

بندر شهید رجایی توسعه می‌یابد

معاون اول رییس جمهور در بازدید از بندر شهید رجایی با اشاره به نقش راهبردی این بندر در زنجیره تامین کالا در کشور گفت: ظرفیت بندر ظرفیت خوبی است اما کافی نیست و باید یک توسعه جدی پیدا کند.
بندر شهید رجایی توسعه می‌یابد
معاون اول رییس جمهور در بازدید از بندر شهید رجایی با اشاره به نقش راهبردی این بندر در زنجیره تامین کالا در کشور گفت: ظرفیت بندر ظرفیت خوبی است اما کافی نیست و باید یک توسعه جدی پیدا کند.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید