۱۴۰۳/۰۵/۰۳

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل طراحی، انتخاب و نظارت بر آسانسور

به گزارش تاسیسات نیوز، جلسه بررسی دستورالعمل طراحی، انتخاب و نظارت بر آسانسور با حضور رئیس سازمان، دبیر هیات مدیره، رئیس کمیسیون تخصصی مکانیک سازمان، رئیس کمیسیون تخصصی برق سازمان، رئیس اداره آموزش اداره کل صمت و کارشناسان اداره کل استاندارد، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل صمت برگزار شد. نوشته برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل طراحی، انتخاب و نظارت بر آسانسور اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل طراحی، انتخاب و نظارت بر آسانسور
به گزارش تاسیسات نیوز، جلسه بررسی دستورالعمل طراحی، انتخاب و نظارت بر آسانسور با حضور رئیس سازمان، دبیر هیات مدیره، رئیس کمیسیون تخصصی مکانیک سازمان، رئیس کمیسیون تخصصی برق سازمان، رئیس اداره آموزش اداره کل صمت و کارشناسان اداره کل استاندارد، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل صمت برگزار شد.

به گزارش تاسیسات نیوز، جلسه بررسی دستورالعمل طراحی، انتخاب و نظارت بر آسانسور با حضور رئیس سازمان، دبیر هیات مدیره، رئیس کمیسیون تخصصی مکانیک سازمان، رئیس کمیسیون تخصصی برق سازمان، رئیس اداره آموزش اداره کل صمت و کارشناسان اداره کل استاندارد، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل صمت برگزار شد.

نوشته برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل طراحی، انتخاب و نظارت بر آسانسور اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید