۱۴۰۲/۰۷/۰۳

برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل طراحی، انتخاب و نظارت بر آسانسور

به گزارش تاسیسات نیوز، جلسه بررسی دستورالعمل طراحی، انتخاب و نظارت بر آسانسور با حضور رئیس سازمان، دبیر هیات مدیره، رئیس کمیسیون تخصصی مکانیک سازمان، رئیس کمیسیون تخصصی برق سازمان، رئیس اداره آموزش اداره کل صمت و کارشناسان اداره کل استاندارد، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل صمت برگزار شد. نوشته برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل طراحی، انتخاب و نظارت بر آسانسور اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل طراحی، انتخاب و نظارت بر آسانسور
به گزارش تاسیسات نیوز، جلسه بررسی دستورالعمل طراحی، انتخاب و نظارت بر آسانسور با حضور رئیس سازمان، دبیر هیات مدیره، رئیس کمیسیون تخصصی مکانیک سازمان، رئیس کمیسیون تخصصی برق سازمان، رئیس اداره آموزش اداره کل صمت و کارشناسان اداره کل استاندارد، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل صمت برگزار شد.

به گزارش تاسیسات نیوز، جلسه بررسی دستورالعمل طراحی، انتخاب و نظارت بر آسانسور با حضور رئیس سازمان، دبیر هیات مدیره، رئیس کمیسیون تخصصی مکانیک سازمان، رئیس کمیسیون تخصصی برق سازمان، رئیس اداره آموزش اداره کل صمت و کارشناسان اداره کل استاندارد، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل صمت برگزار شد.

نوشته برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل طراحی، انتخاب و نظارت بر آسانسور اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟