۱۴۰۲/۰۱/۰۵

برای جلوگیری از تخریب های مشابه زلزله خوی، چه باید کرد؟

گوشه ای از خسارات غیر سازه ای که با توجه به عدم ساخت و ساز صحیح باید انتظار داشت ولی در صورت ساخت اصولی در یک زلزله انتظار نمی رود.
برای جلوگیری از تخریب های مشابه زلزله خوی، چه باید کرد؟

به گزارش اخبار ساخته ها؛ به نقل از شرکت بین المللی جوش آزما شرق کوچه ها پر از آورانماهای نامطمئن و با اتصال ضعیف به بدنه اصلی ساختمانها است ، معضل وجود نماهای سنگی و آجری ساخته شده بدون توجه به نیاز به اتصال کافی و مطمئن به ساختمان سبب بروز خسارات جانی و مالی فراوان در زمین لرزه ها می شود .

مهندسین ناظر و سازندگان باید به این بخش سازه نیز مانند وجود اسکلت و وال پست مناسب نظارت و حساسیت داشته باشند .

شرکت بین المللی جوش آزما شرق و با بیش از  دو دهه سابقه فعال در زمینه بازرسی و کنترل کیفیت جوش و با رعایت اجرای اصولی سازه ها و دیوارهای درون و برون قابی ، حتی دیوارهای مصالح نیز در چنین زلزله های  می تواند تضمین کند که ساختمانها بدون آسیب جدی بمانند.

زلزله بم

زلزله بم

زلزله بم

زلزله بم

زلزله بم

زلزله بم

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
آیا قیمت مسکن تا پایان سال 1401 کاهش می یابد؟