۱۴۰۳/۰۵/۰۱

با حضور ۶۵۰۰ نفر آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردانان فنی ساختمان استان اردبیل برگزار شد

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی اردبیل گفت : با حضور ۶۵۰۰ نفر آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردانان فنی ساختمان ، تعیین صلاحیت کارشناسان ماده ۲۷ و معماران تجربی ساختمان در استان اردبیل برگزار شد.
با حضور ۶۵۰۰ نفر آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردانان فنی ساختمان استان اردبیل برگزار شد
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی اردبیل گفت : با حضور ۶۵۰۰ نفر آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردانان فنی ساختمان ، تعیین صلاحیت کارشناسان ماده ۲۷ و معماران تجربی ساختمان در استان اردبیل برگزار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید