۱۴۰۳/۰۴/۳۰

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در گلبهار

معاون وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر یک روزه خود به شهرستان گلبهار، ضمن بازدید از تعدادی از پروژه های عمرانی، آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان را مورد ارزیابی قرار داد.
بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در گلبهار
معاون وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر یک روزه خود به شهرستان گلبهار، ضمن بازدید از تعدادی از پروژه های عمرانی، آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان را مورد ارزیابی قرار داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید