۱۴۰۳/۰۴/۳۰

اولین مجوز تشکیل و فعالیت کنسرسیوم حمل و نقل در استان خوزستان صادر شد

مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از صدور اولین مجوز تشکیل و فعالیت کنسرسیوم حمل و نقل در استان خوزستان خبر داد.
اولین مجوز تشکیل و فعالیت کنسرسیوم حمل و نقل در استان خوزستان صادر شد
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از صدور اولین مجوز تشکیل و فعالیت کنسرسیوم حمل و نقل در استان خوزستان خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید