۱۴۰۳/۰۵/۰۳

انفجار قیمت‌ها در بازار مسکن

قیمت‌های بازار مسکن در حالی ازسوی مرکز آمار منتشر شده که این آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت مسکن در این بازه زمانی ۱۱۰۰ درصد رشد داشته است.
انفجار قیمت‌ها در بازار مسکن
قیمت‌های بازار مسکن در حالی ازسوی مرکز آمار منتشر شده که این آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت مسکن در این بازه زمانی ۱۱۰۰ درصد رشد داشته است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید