۱۴۰۳/۰۴/۳۰

انجام ۷۰مورد رفع تصرف اراضی ملی به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان

مدیر کل راه وشهرسازی کردستان از انجام ۷۰ مورد رفع تصرف وقلع وقمع متصرفین اراضی ملی در استان به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان خبرداد.
انجام ۷۰مورد رفع تصرف اراضی ملی به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان
مدیر کل راه وشهرسازی کردستان از انجام ۷۰ مورد رفع تصرف وقلع وقمع متصرفین اراضی ملی در استان به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان خبرداد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید