۱۴۰۱/۰۹/۱۵

انتقاد مداح معروف از دولت رئیسی بابت گرانی‌ها و «بالا رفتن وضعیت ارز که به زندگی مردم گره خورده»

فرهیختگان نوشت:حنیف طاهری، مداح اهل بیت نوشت: برای اشتغال زایی جوانان  چه اقدامی صورت گرفته؟ با فیلترینگ بسیاری از مشاغل غیر حضوری که بسیاری از آنان از بانوان بوده اند تعطیل شده اند، تکلیفشان را مشخص نمایید
انتقاد مداح معروف از دولت رئیسی بابت گرانی‌ها و «بالا رفتن وضعیت ارز که به زندگی مردم گره خورده»
فرهیختگان نوشت:حنیف طاهری، مداح اهل بیت نوشت: برای اشتغال زایی جوانان  چه اقدامی صورت گرفته؟ با فیلترینگ بسیاری از مشاغل غیر حضوری که بسیاری از آنان از بانوان بوده اند تعطیل شده اند، تکلیفشان را مشخص نمایید

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید