۱۴۰۳/۰۴/۳۰

افزایش دوباره هزینه وام مسکن

هزینه خرید اوراق مسکن نسبت به هفته قبل افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که این نرخ برای مجردهای تهرانی حدود ۲‌میلیون تومان و برای متاهل‌ها بیش از ۳‌میلیون تومان بیشتر شده است. بر اساس این گزارش، در حالی که قیمت هر برگ تسهیلات مسکن طی دو ماه اخیر به کمتر از ۱۰۰‌هزار تومان رسیده بود، نوشته افزایش دوباره هزینه وام مسکن اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
افزایش دوباره هزینه وام مسکن

هزینه خرید اوراق مسکن نسبت به هفته قبل افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که این نرخ برای مجردهای تهرانی حدود ۲‌میلیون تومان و برای متاهل‌ها بیش از ۳‌میلیون تومان بیشتر شده است. بر اساس این گزارش، در حالی که قیمت هر برگ تسهیلات مسکن طی دو ماه اخیر به کمتر از ۱۰۰‌هزار تومان رسیده بود،

نوشته افزایش دوباره هزینه وام مسکن اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید