۱۴۰۱/۰۹/۱۵

اشتغالزایی افزون بر ۹ هزار نفر در پروژه ریلی زاهدان- چابهار

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: ساخت راه آهن چابهار- زاهدان به عنوان بزرگترین پروژه ریلی کشور زمینه ساز اشتغال سه هزار و ۴۰۰ نفر به طور مستقیم و ۶ هزار نفر به طور غیر مستقیم در سیستان و بلوچستان شده است.
اشتغالزایی افزون بر ۹ هزار نفر در پروژه ریلی زاهدان- چابهار
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: ساخت راه آهن چابهار- زاهدان به عنوان بزرگترین پروژه ریلی کشور زمینه ساز اشتغال سه هزار و ۴۰۰ نفر به طور مستقیم و ۶ هزار نفر به طور غیر مستقیم در سیستان و بلوچستان شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید