۱۴۰۳/۰۵/۰۲

ارانترین بنزین را در این کشور بزنید!

<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="480" src="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2020/12/ایران-چگونه-در-تولید-بنزین-خودکفا-شد؟.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="ارانترین بنزین را در این کشور بزنید!" srcset="https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2020/12/ایران-چگونه-در-تولید-بنزین-خودکفا-شد؟.jpg 720w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2020/12/ایران-چگونه-در-تولید-بنزین-خودکفا-شد؟-300x200.jpg 300w, https://tasisatnews.com/wp-content/uploads/2020/12/ایران-چگونه-در-تولید-بنزین-خودکفا-شد؟-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div> <p>به عقیده کارشناسان انرژی قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار ارزان است. حتی با وجود افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ باز هم ایران جزو ارزان‌ترین عرضه‌کنندگان سوخت به حساب می‌آید. اما قیمت بنزین در کشورهای همسایه چقدر است؟</p> <p>نوشته <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b2%d9%86%db%8c%d8%af/">ارانترین بنزین را در این کشور بزنید!</a> اولین بار در <a rel="nofollow" href="https://tasisatnews.com">تاسیسات نیوز</a>. پدیدار شد.</p>
ارانترین بنزین را در این کشور بزنید!
ارانترین بنزین را در این کشور بزنید!

به عقیده کارشناسان انرژی قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار ارزان است. حتی با وجود افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ باز هم ایران جزو ارزان‌ترین عرضه‌کنندگان سوخت به حساب می‌آید. اما قیمت بنزین در کشورهای همسایه چقدر است؟

نوشته ارانترین بنزین را در این کشور بزنید! اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید