۱۴۰۲/۰۷/۰۲

اختصاص ۱۲۲۶ هکتار زمین در استان یزد برای ساخت خانه های یک طبقه

تاکنون در استان یزد ۱۱۱۸۷۸ خانوار در طرح اقدام ملی و سپس طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام ، که از این تعداد ۴۵۹۵۶ متقاضی تایید نهایی و برای ۶۶۴۸ عملیات اجرایی و ساخت پروژه ها در قالب طرح ملی مسکن در سال های قبل آغاز شده  و در حال انجام است
اختصاص ۱۲۲۶ هکتار زمین در استان یزد برای ساخت خانه های یک طبقه
تاکنون در استان یزد ۱۱۱۸۷۸ خانوار در طرح اقدام ملی و سپس طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام ، که از این تعداد ۴۵۹۵۶ متقاضی تایید نهایی و برای ۶۶۴۸ عملیات اجرایی و ساخت پروژه ها در قالب طرح ملی مسکن در سال های قبل آغاز شده  و در حال انجام است

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟