۱۴۰۱/۰۹/۱۲

اجرای گام دوم طرح نهضت ملی و تکمیل و تحویل مساکن مهر از اولویت‌های امروز شهرهای جدید

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، اجرای گام دوم طرح نهضت ملی و تکمیل و تحویل مساکن مهر، پروژه‌های زیربنایی و روبنایی و مترو اولویت‌های شهرهای جدید دانست و بر پیگیری آن‌ها تاکید کرد.
اجرای گام دوم طرح نهضت ملی و تکمیل و تحویل مساکن مهر از اولویت‌های امروز شهرهای جدید
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، اجرای گام دوم طرح نهضت ملی و تکمیل و تحویل مساکن مهر، پروژه‌های زیربنایی و روبنایی و مترو اولویت‌های شهرهای جدید دانست و بر پیگیری آن‌ها تاکید کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید