۱۴۰۲/۰۷/۰۴

اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید به ۲۰۰هزار واحد رسید

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در گام دوم اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید یکصد واحد مسکونی دیگر کلنگ‌زنی شد، اجرای واحدهای آغاز شده را در شهرهای جدید ۲۰۰هزار واحد برشمرد.
اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید به ۲۰۰هزار واحد رسید
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در گام دوم اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید یکصد واحد مسکونی دیگر کلنگ‌زنی شد، اجرای واحدهای آغاز شده را در شهرهای جدید ۲۰۰هزار واحد برشمرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید

نظرسنجی
قیمت ها
به نظر شما کدام یک از حیطه های شغلی زیر در بین مهندسین عمران محبوبیت بیشتری دارد؟