۱۴۰۳/۰۴/۳۰

اجرای جداکننده میانی در گردنه اسدآباد تصادف منجر به فوت را صفر کرده است

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان گفت: طبق آمار پلیس راه خوشبختانه بعد از اجرای جداکننده میانی در گردنه اسدآباد تصادف منجر به فوت صفر شده است و تصادفات خسارتی هم کاهش یافته است.
اجرای جداکننده میانی در گردنه اسدآباد تصادف منجر به فوت را صفر کرده است
سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان گفت: طبق آمار پلیس راه خوشبختانه بعد از اجرای جداکننده میانی در گردنه اسدآباد تصادف منجر به فوت صفر شده است و تصادفات خسارتی هم کاهش یافته است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید