۱۴۰۱/۰۹/۱۵

آزادسازی بیش از پنج میلیون متر مربع زمین متصرفی در خراسان رضوی

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون پنج میلیون و ۱۱ هزار و ۳۲۹ متر مربع اراضی متصرفی در استان در قالب ۶۷ مورد اجرای احکام، رفع تصرف و آزادسازی شده است.
آزادسازی بیش از پنج میلیون متر مربع زمین متصرفی در خراسان رضوی
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون پنج میلیون و ۱۱ هزار و ۳۲۹ متر مربع اراضی متصرفی در استان در قالب ۶۷ مورد اجرای احکام، رفع تصرف و آزادسازی شده است.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید