۱۴۰۱/۰۹/۰۷

آب تهران سالم است/مطلوبیت ندارد

مدیرعامل آبفای تهران با اشاره به اینکه در برخی از مناطق یک یا دو چاه دچار مشکل شد گفت: هم اکنون آبی که وارد شبکه می‌شود کاملاً سالم و در چهارچوب استاندارد قرار دارد.  نوشته آب تهران سالم است/مطلوبیت ندارد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.
آب تهران سالم است/مطلوبیت ندارد
آب تهران سالم است/مطلوبیت ندارد

مدیرعامل آبفای تهران با اشاره به اینکه در برخی از مناطق یک یا دو چاه دچار مشکل شد گفت: هم اکنون آبی که وارد شبکه می‌شود کاملاً سالم و در چهارچوب استاندارد قرار دارد. 

نوشته آب تهران سالم است/مطلوبیت ندارد اولین بار در تاسیسات نیوز. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید