۱۴۰۱/۰۹/۱۲

«زیرصفر» در انتظار مسکن آمریکا

سیاست پولی اخیر بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم عمومی و هیجان قیمت مسکن در این کشور بعد از آنکه به کاهش سرعت رشد قیمت‌‌ها در دو سه ماه اخیر منجر شد، مسیر را برای بازگشت کامل بهای املاک به سطح متعارف و غیرهیجانی، هموار کرده است. داده‌ها و تحلیل‌‌های جدید از بازار مسکن آمریکا نوشته «زیرصفر» در انتظار مسکن آمریکا اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.
«زیرصفر» در انتظار مسکن آمریکا

سیاست پولی اخیر بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم عمومی و هیجان قیمت مسکن در این کشور بعد از آنکه به کاهش سرعت رشد قیمت‌‌ها در دو سه ماه اخیر منجر شد، مسیر را برای بازگشت کامل بهای املاک به سطح متعارف و غیرهیجانی، هموار کرده است. داده‌ها و تحلیل‌‌های جدید از بازار مسکن آمریکا

نوشته «زیرصفر» در انتظار مسکن آمریکا اولین بار در اتحادیه اسکان. پدیدار شد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید