۱۴۰۱/۰۹/۱۵

 خدمت رسانی بی منت توأم با صداقت به مردم در اولویت است

 غلامرضا ضیایی معاون پرسنلی دفتر مرکزی حراست سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید حراست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی برخدمت رسانی بی منت مسئولین به مردم تاکید کرد.
 خدمت رسانی بی منت توأم با صداقت به مردم در اولویت است
 غلامرضا ضیایی معاون پرسنلی دفتر مرکزی حراست سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید حراست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی برخدمت رسانی بی منت مسئولین به مردم تاکید کرد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید