۱۴۰۱/۰۹/۰۷

 تردد نزدیک به ۲۵ هزار کامیون از پایانه مرزی پلدشت درسالجاری

 مدیر پایانه مرزی پلدشت از تردد نزدیک به ۲۵ هزار کامیون از پایانه مرزی پلدشت طی ۷ ماهه گذشته از سال جاری خبر داد.
 تردد نزدیک به ۲۵ هزار کامیون از پایانه مرزی پلدشت درسالجاری
 مدیر پایانه مرزی پلدشت از تردد نزدیک به ۲۵ هزار کامیون از پایانه مرزی پلدشت طی ۷ ماهه گذشته از سال جاری خبر داد.

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید