۱۴۰۳/۰۵/۰۲

 تردد نزدیک به ۱۰ هزار مسافر از پایانه مرزی پلدشت در شش ماهه نخست سال جاری

 مدیر پایانه مرزی پلدشت از تردد نزدیک به ۱۰ هزار مسافر از پایانه مرزی پلدشت در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد. 
 تردد نزدیک به ۱۰ هزار مسافر از پایانه مرزی پلدشت در شش ماهه نخست سال جاری
 مدیر پایانه مرزی پلدشت از تردد نزدیک به ۱۰ هزار مسافر از پایانه مرزی پلدشت در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد. 

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید